15.12.2018

Placení stravného za prosinec a školného MŠ na leden v hotovosti proběhne ve dnech 4. a 7. ledna
v kanceláři účetní školy. Děkujeme vám za včasnou úhradu.

Beseda Čítárna

15.12.2018

Oznámení

V pátek 21. 12. končí výuka 4. vyučovací hodinou - v 11. 40 hodin. V tento den bude z organizačních důvodů omezen také provoz mateřské školy i školní družiny do 13.00 hodin. Děkujeme vám za pochopení.
Výuka v ZŠ a provoz MŠ a ŠD budou v novém roce zahájeny ve čtvrtek 3. 1. 2019.

Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy

9.12.2018

Nabídka SVČ TYMY Holešov pro jarní prázdniny
Přihláška Jarní Tábor 2019 - nabídka SVČ TYMY Holešov
Jarní prázdniny na horách - nabídka SVČ TYMY Holešov

Pohádková planeta

2.12.2018

Placení stravného za listopad a školného MŠ na prosinec v hotovosti proběhne ve dnech 4. a 5. prosince
v kanceláři účetní školy. Děkujeme vám za včasnou úhradu.

Česko zpívá koledy
Akce se koná ve středu 12. prosince 2018 v 18:00 hodin v knihovně v Sazovicích. Srdečně vás všechny zveme.

Pohádková planeta

18.11.2018

Pohádková planeta

13.11.2018

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 se konají třídní schůzky:
od 16.00 hodin - 3. a 4. ročník
od 16.30 hodin - 1. a 2. ročník

Program:
- školní aktivity v 1. čtvrtletí, akce plánované do konce 1. pololetí
- seznámení s MPP pro školní rok 2018/2019
- informace z projektu Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji, nabídka propagačních materiálů
- hodnocení chování a prospěchu žáků za 1. čtvrtletí, sebehodnocení, žákovská portfolia
- diskuze, různé

30.10.2018

Placení stravného za říjen a školného MŠ na listopad v hotovosti proběhne ve dnech 2. a 5. listopadu v kanceláři účetní školy. Děkujeme vám za včasnou úhradu.

Pohádková planeta

24.10.2018

ŘEDITELSKÉ VOLNO
Vážení rodiče,
oznamuji vám, že dne 6. listopadu 2018 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z technických důvodů ředitelské volno.
V tento den bude přerušen také provoz mateřské školy a školní družiny.
Děkujeme vám za pochopení.
Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy

20.10.2018

V pondělí 29. října a v úterý 30. října 2018 – podzimní prázdniny.
V této době bude přerušen také provoz školní družiny.¨

Kroužek Čítárna

14.10.2018

Beseda s důchodci
V pátek 19. října 2018 v 15. 00 hodin se v sále Obecního úřadu Sazovice koná beseda s důchodci, na které budou vystupovat žáci 2. – 4. ročníku. Podrobnější informace mají děti v žákovské knížce. Předpokládané ukončení akce je kolem 16.00 hodin. Děkujeme vám za spolupráci.

9.10.2018

Podzimní prázdniny - nabídka SVČ TYMY Holešov

4.10.2018

Kroužek Čítárna

2.10.2018

Zájmové kroužky organizované školou:

Pondělí:
Keramický kroužek (SVČ TYMY Holešov) 14:15 - 15:15 - p. M. Sigmundová (1x za 14 dní, zahájení 8. října 2018)
Klub komunikace v cizím jazyce - Kroužek anglického jazyka 13.00 – 14.30 - Mgr. E. Nováková (1x týdně, zahájení
od 17.9. 2018) – projekt MŠMT Výzva 63 v ZŠ a MŠ Sazovice

Úterý:
Náboženství 7:05 – 7.50 – p. L. Zelinová (1x týdně, zahájení od 18. 9. 2018)
Čítárna 13.00 – 13.45 – Mgr. V.Velísková (1x týdně, zahájení od 18. 9. 2018)
Včelařský 15.30 – 17.00 – p. J. Kučerová (1x týdně, zahájení od 18. 9. 2018)

Čtvrtek:
Sportovní (SVČ TYMY Holešov) 13.30 – 14.30 - p. M. Mazánek (1x týdně, zahájení 4. října 2018)
Zoologický kroužek (SVČ TYMY Holešov) 13.30 – 14.30 - p. P. Oščiatková (1x za 14 dní, zahájení 4. října 2018)


25.9.2018

Ve čtvrtek 4.10. 2018 se koná třídní schůzka rodičů žáků 1. ročníku. Začátek je v 16:00 hod. Na schůzce bude přítomen také vietnamský tlumočník.

Kroužek Čítárna18.9.2018

Poděkování
Děkujeme všem rodičům a prarodičům za pomoc a podporu při sběru papíru.

16.9.2018

Čítárna 2018-19 - nabídka besed

Kroužek Čítárna2.9.2018

Nabídka kroužků SVČ TYMY Holešov

Nový školní rok

Úvodní třídní schůzka proběhne v MŠ ve středu 5. září 2018 od 16.00hodin.

Společné informační odpoledne a 1. třídní schůzka proběhnou v ZŠ ve čtvrtek 6. září 2018 od 16.00hodin.

Program:
Nabídka zájmových kroužků
Informace k výuce v 1. – 4. ročníku
Dokumenty školy
Informace k projektu Výzva 63 v ZŠ a MŠ Sazovice
Školní mléko, Ovoce a zelenina do škol
Plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku
Informace ke školní družině (zahájení ranního provozu od 4. září 2018)
Diskuze, různé

Výuka nepovinného předmětu Náboženství bude zahájena od úterý 18. září 2018 v době od 7.05 do 7.50 hodin. Výuka bude probíhat za předpokladu, že se do předmětu přihlásí nejméně 7 žáků.

Provoz ranní družiny bude zahájen v úterý 4. září 2018 v době od 6.45 do 7.45 hodin, provozní doba odpolední družiny bude probíhat od 12.00 do 15.30 hodin.

Úplata za ŠD za období 1. pololetí ve výši 500,- (100,-/1 měsíc) je splatná k 30. září 2018. Pokud navštěvuje žák pouze ranní družinu, činí výše úplaty za 1. pololetí 250,- (50,-/1 měsíc).

Placení školného v MŠ za měsíc září ve výši 351,- proběhne ve dnech 11. a 12. září 2018 v kanceláři účetní školy.