Ceny stravného, zákonné předpisy a způsob úhrady


Vážení rodiče! Protože se občas u některých dětí a žáků potýkáme s problémy souvisejícími s úhradou stravného, žádáme vás, abyste v novém školním roce důsledně dodržovali termíny plateb.


  1. Placení stravného probíhá vždy ve stanoveném termínu, zpravidla první tři pracovní dny v novém měsíci (1. den – zveřejnění plateb, následující dva dny - úhrada stravného). Platbu lze provést v hotovosti u účetní školy v době od 7.00 do 8.00 hodin, dále od 13.30 do 15.00, nebo bankovním převodem na účet školy 120037-1410567389/0800. Platba za měsíc červen proběhne poslední den před odchodem na prázdniny.
  2. Jestliže nebude stravné včas uhrazeno, vystavujete se nebezpečí, že Vaše dítě oběd nedostane !!!
  3. Neodhlášené obědy propadají.
  4. Odhlásit oběd v případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte ve škole je možno u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na tel. čísle 577 121 470 do 8.00 hodin ráno.
  5. Pouze první den nemoci dítěte se obědy vydávají do přinesených nádob, v ostatní dny není na jejich odebrání nárok.
  6. Cena stravného se řídí věkem dítěte, kterého dosáhne v příslušném školním roce.

Termíny placení školného a stravného ve školním roce 2018/2019



Ceny stravného v MŠ


Děti 3 - 6 let

Přesnídávka 7,-
Oběd 22,-
Svačina 7,-
Pitný režim 3,-


Děti nad 6 let

Přesnídávka 7,-
Oběd 24,-
Svačina 7,-
Pitný režim 3,-



Ceny obědů v ZŠ

Žáci 7 - 10 let 24,-
Žáci 11-14 let 26,-




Aktuální jídelní lístek ke stažení zde


Informace o alergenech




Brázdilová Jitka, vedoucí školní jídelny, účetní
Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy