Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace


Adresa: Sazovice 78, 763 01 MYSLOČOVICE

IČO: 75023067

Č. účtu: 1410567389/0800

ID datové stránky: 2kymhe3


Kontaktní údaje:


Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy
tel. 577 121 421, 724 976 115
Úřední hodiny: pondělí 14:00 - 15:30
E-mail: reditelna@zssazovice.cz

p. Iva Kupská, p. Miroslava Nejezová, učitelky mateřské školy
tel. 577 121 470

Mgr. Vladimíra Ciranová, p. Jitka Kučerová, vychovatelky školní družiny
tel. 577 121 421

p. Jitka Brázdilová, účetní školy, vedoucí školní jídelny
tel. 577 121 470
Úřední hodiny: pondělí, středa 13:30 - 14:30

E-mail: reditelna@zssazovice.cz


Školská rada
Mgr. Vladimíra Ciranová, předsedkyně školské rady – e-mail: vlacir@seznam.cz (zástupce pedagogických pracovníků)

p. Marie Brychtová (zástupce zákonných zástupců)

p. David Dovrtěl (zástupce zřizovatele)