Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Jméno / Funkce

Mgr. Věra Velísková / ředitelka školy
Mgr. Erika Nováková / učitelka I. stupeň ZŠ
Mgr. Vladimíra Ciranová / učitelka I. stupeň ZŠ, vychovatelka ŠD
Jitka Kučerová / asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

Pedagogičtí pracovníci MŠ

Jméno / Funkce

Iva Kupská / učitelka MŠ
Miroslava Nejezová / učitelka MŠ
Radka Začinská / asistent pedagoga

Nepedagogičtí pracovníci

Jméno / Funkce

Eliška Cholastová / školnice / uklízečka
Radka Blanařová / kuchařka
Jitka Brázdilová / účetní / vedoucí školní jídelny / pomocná kuchařka
Radka Začinská / školní asistent v MŠ
Jitka Kučerová / školní asistent v ŠD