Mgr. Vladimíra Ciranová, vychovatelka ŠD
p. Jitka Kučerová, vychovatelka ŠD, školní asistent


Provozní doba:

Ranní provoz: 6.45 - 7.45
Odpolední provoz: 12.00 - 15.30


V ranních a odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu. Ke svému odpolednímu pobytu využívají děti větší z učeben ZŠ, tělocvičnu školy či venkovní dětské hřiště. Činnosti družiny vhodně doplňují výchovně vzdělávací práci školy.Dokumenty


Školní vzdělávací program pro ŠD

Vnitřní řád ŠD

Úplata ve ŠD

Roční plán ŠD

Omluvenky ŠD


Informace pro rodiče:


O Z N Á M E N Í
V pátek 21. 12. končí výuka 4. vyučovací hodinou - v 11. 40 hodin. V tento den bude z organizačních důvodů omezen také provoz školní družiny do 13.00 hodin. Děkujeme vám za pochopení.

Vážení rodiče,
oznamujeme vám, že dne 6. listopadu 2018 bude z technických důvodů přerušen provoz školní družiny.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Věra Velísková, ředitelka školy

Vybavení do ŠD
Děti si do školní družiny přinesou podepsaný plátěný pytel a oblečení pro pobyt venku - teplákovou soupravu
a sportovní obuv.Akce a aktivity školní družiny - viz Fotogalerie